borrar
Cuponísimo > Ofertes > Productes i cursos Catalunya Central > Llança't al teu futur professional! Curs en línia de relacions laborals de 30 hores per només 9,95 €

Llança't al teu futur professional! Curs en línia de relacions laborals de 30 hores per només 9,95 €

9.95 €
Abans 29.95 €
Estalvi de 67 %
OFERTA CADUCADA
45 cupons venuts
Comparteix
ASPE Centro de Estudios Aspe

Oferta

OBJECTIUS DEL CURS

Posseir coneixements en el terreny laboral de l'empresa és necessari tant per a tasques d'administració com executives, ja que els recursos humans representen el màxim valor de qualsevol organització empresarial. En el curs que ens ocupa es fan moltes pràctiques, i s'arriba fins i tot a supòsits en què cal emplenar nombrosa documentació de l'àmbit laboral. El curs inclou nombroses pràctiques "pas a pas" descarregables (PDF), així com explicacions audiovisuals i qüestionaris.

ÍNDEX

1 Introducció

1.1 Inici de la relació laboral

1.2 Contracte

1.3 Alta del treballador

1.4 El rebut de salaris o nòmina (retencions)

1.5 Liquidació de retencions

1.6 Baixa

2 Alta del treballador - contractes

2.1 El contracte de treball

2.2 Modalitats de contractació

2.3 Contracte indefinit

2.4 Contracte temporal

2.5 Contracte per a la formació i l'aprenentatge

2.6 Contracte en pràctiques

2.7 Dret d'informació dels representants legals

2.8 Presentació del contracte de treball

2.9 Bonificacions i reduccions a la contractació laboral

2.10 Comunicar la contractació. Contrat @

2.11 Nombre de còpies del contracte a presentar a l'SPEE

2.12 Com omplir un model de contracte

2.13 Exemple. Contracte de treball temporal

2.14 Pràctica - Contracte de treball de durada determinada

2.15 Pràctica - Contracte indefinit ordinari

2.16 Qüestionari: alta del treballador. Contractes

3 Seguretat Social - Alta del treballador

3.1 Història de la Seguretat Social

3.2 Organigrama de la Seguretat Social

3.3 Definició Seguretat Social

3.4 Alguns conceptes

3.5 Camp d'aplicació

3.6 Inscripció d'empreses

3.7 Afiliació de treballadors a la Seguretat Social

3.8 Terminis de presentació

3.9 Pràctica - Inscripció de nova empresa

3.10 Pràctica - Alta del treballador

3.11 Pràctica - Alta del treballador en la Seguretat Social

3.12 Qüestionari: Seguretat Social - Alta del treballador

4 El Rebut de Salaris o Nòmina

4.1 Conceptes generals

4.2 El rebut de salaris o nòmina

4.3 Estructura del rebut de salaris - Encapçalament

4.4 Estructura – Meritacions – Percepcions salarials

4.5 Estructura – Meritacions – Percepcions no salarials o extrasalarials

4.6 Total meritat

4.7 Càlcul de la base de cotització

4.8 Cas pràctic - Càlcul de base de cotització

4.9 Pràctica - Càlcul de base de cotització

4.10 Qüestionari: El rebut de salari - La nòmina

5 Nòmina mensual

5.1 Realització d'una nòmina mensual

5.2 Càlcul de les quotes de cotització

5.3 Pràctica - Nòmina mensual

5.4 Pràctica - Nòmina mensual II

5.5 Pràctica - Nòmina mensual III

5.6 Pràctica - Nòmina mensual IV

5.7 Pràctica - Nòmina mensual V

5.8 Pràctica - Nòmina mensual VI

5.9 Pràctica - Nòmina mensual VII

5.10 Pràctica - Nòmina mensual VIII

5.11 Pràctica - Nòmina mensual IX

5.12 Pràctica - Nòmina mensual X

5.13 Pràctica - Nòmina mensual XI

5.14 Pràctica - Nòmina mensual XII

5.15 Qüestionari: Nòmina mensual

6 Nòmines diàries i en IT

6.1 Nòmines diàries

6.2 Incapacitat temporal (IT)

6.3 Càlcul de bases de cotització i subsidi per accident de treball

6.4 Càlcul de bases de cotització i subsidi per malaltia comuna

6.5 Nòmina en IT per accident de treball

6.6 Nòmina en IT per malaltia comuna

6.7 Pràctica - Nòmina diària

6.8 Pràctica - Nòmina diària II

6.9 Pràctica - Nòmina diària III

6.10 Pràctica - Nòmina diària IV

6.11 Pràctica - Nòmina diària V

6.12 Pràctica - Nòmina diària VI

6.13 Pràctica - Nòmina amb baixa per IT

6.14 Pràctica - Nòmina amb baixa per IT II

6.15 Pràctica - Nòmina amb baixa per IT III

6.16 Pràctica - Nòmina amb baixa per IT IV

6.17 Qüestionari: Nòmines diàries i en IT

7 La quota de cotització. Liquidació de cotitzacions

7.1 La quota de cotització a la Seguretat Social

7.2 Bonificacions de la quota

7.3 Presentació i conservació de documents

7.4 Recaptació de quotes

7.5 Recaptació en període voluntari

7.6 Sistema RED

7.7 Recàrrecs i Interessos de Demora Aplicables a les Quotes

7.8 La relació nominal de treballadors (model TC-2)

7.9 Procediment de càlcul automàtic de pagament electrònic

7.10 Justificació del pagament de les quotes

7.11 Pràctica - Bonificació

7.12 Pràctica - Recàrrec de Quotes

7.13 Pràctica - La nostra empresa

7.14 Qüestionari: La quota de cotització i liquidació de Cotització

8 IRPF

8.1 IRPF

8.2 Naturalesa, objecte i àmbit d'aplicació de l'impost

8.3 Retencions a compte de l'IRPF

8.4 Rendiments de treball

8.5 Retribucions en espècie

8.6 Càlcul de la retenció

8.7 Límits a l'obligació de retenir

8.8 Procediment per determinar l'import de la retenció

8.9 Model de declaració de circumstàncies familiars

8.10 Càlcul de les retencions a compte de l'IRPF via Internet

8.11 Liquidació trimestral amb Hisenda

8.12 Model 111 i emplenament

8.13 Exemple Model 111

8.14 Resum anual de retencions (model 190)

8.15 Certificat de retencions i ingressos a compte

8.16 Retencions, ingressos a compte i autoliquidació de l'impost

8.17 Novetats que afecten a l'IRPF

8.18 Novetats que afecten activitats econòmiques

8.19 Documentació a conservar de cara a una futura inspecció

8.20 Cas pràctic - Retribució anual a efectes d'IRPF

8.21 Cas pràctic - Situació Familiar a Efectes de l'IRPF

8.22 Cas pràctic - Retenció a treballador solter sense fills

8.23 Pràctica - Emplenament del Model 111

8.24 Pràctica - Emplenament del Model 111

8.25 Qüestionari: L'IRPF

9 Extinció de la relació laboral

9.1 Extinció de la relació laboral

9.2 Comunicació de baixa de treballadors

9.3 Comunicació al Servei Públic d'Ocupació Estatal

9.4 Salari i Rebut de Liquidació

9.5 Definició de Salari de tramitació

9.6 Indemnització per suspensió del contracte

9.7 Indemnització per acomiadament o cessament

9.8 Rebut de saldo i quitança

9.9 Manteniment de la relació laboral

9.10 Pròrroga

9.11 Conversió a indefinit

9.12 Cas pràctic - Número 1

9.13 Cas pràctic - Extinció del contracte per expiració del temps convingut

9.14 Cas pràctic - Extinció del contracte per acomiadament disciplinari

9.15 Pràctica - Liquidació

9.16 Qüestionari: Extinció de la relació laboral

10 Reforma del Mercat Laboral

10.1 Foment de la contractació indefinida

10.2 Novetats respecte a l'extinció de contractes

11 Annexos

11.1 Annexos

11.2 Qüestionari: Qüestionari final

Tria entre aquestes opcions

Condicions

  • Imprescindible trucar al 602 240 055 i identificar-te com a usuari de Cuponísimo i indicar el teu número de cupó perquè et donin les claus d'accés.
  • Tens temps fins al 31/12/2017 per començar el curs.
  • Un cop realitzada la compra disposes de 14 dies naturals per exercir el teu dret de desistiment i retornar la compra sempre que el cupó no hagi estat utilitzat. Passat aquest termini de temps el cupó no podrà ser anul·lat, ni reemborsat ni retornat.
  • Rebràs un correu electrònic amb els cupons adjuntats. També pots descarregar-te'ls entrant a "els meus cupons".
  • Per a qualsevol dubte relacionat amb Cuponísimo t'atendrem al 932 754 961
  • De dilluns a divendres de 09.00 h a 15.00 h.

Més ofertes relacionades